en / cz / pl / de / it / fr / ru /

Gotowano-solone grzyby

Pieprznik jadalny (Cantharellus cibarius)

Oferujemy gotowane i solone kurki w gatunkach 1 i 3. Świeże, oczyszczone, starannie przesortowane pieprzniki, krótko blanszowane za pomocą pary, a następnie składane do solenia przez co najmniej 40 dni w chłodnym pomieszczeniu.

Grzyby dostarczane są w plastikowych beczkach o wadze 70 kg (waga podstawowego produktu – 60 kg), są produkowane wyłącznie na podstawie umów podpisanych przed rozpoczęciem sezonu.